Over Ons

vlerig site

Vlerig vzw , Vereniging Leerkrachten Van İslamitische Godsdienst  werd in 2010 opgericht en heeft als ambitie om een platform in te stellen. Zodat leerkrachten hun ervaringen kunnen uitwisselen en in onderlinge samenwerking nieuwe pedagogische middelen kunnen ontwikkelen.

Bovendien streeft Vlerig naar het versterken van de contacten tussen verschillende scholen en het verbeteren van samenwerking rond projecten.

Daarnaast wil Vlerig de communicatie tussen studenten en hun ouders bevorderen, een brugfunctie uitoefenen tussen de schoolbesturen en de ouders van de leerlingen en een bijdrage leveren aan de professionele ontwikkeling van leerkrachten.

Vlerig organiseert, om doelstellingen te realiseren,  activiteiten van diverse aard zoals seminaries voor leerkrachten omtrent belangrijke thema’s in hun beroep, conferenties, verscheidene sociale activiteiten en andere activiteiten die ouders van studenten samenbrengen en hen informeren over belangrijke onderwerpen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *