Soennah

1. Welke zijn de bronnen van de islam?

Er zijn vier bronnen:

1. De Koran.

2. De soennah van de profeet.

3. Kiyas el-Foekaha

4. Idjma: Overeenkomst van de rechtsgeleerden

2. Wat is de betekenis van de soennah?

Soennah: De weg, de levenshouding van de profeet (v.z.m.h.). De soennah bestaat uit drie delen:

1. Soennah Kawlija (Hadies): de woorden van de profeet.

2. Soennah Fi°lija: de daden van de profeet.

3. Soennah Takrierija: Wat de profeet zijn metgezellen zag doen en hoe hij daarop reageerde.

In de godsdienstoefeningen (ibadat) wordt soennah gebruikt voor de handelingen die niet verplicht (fard) en niet noodzakelijk (wadjieb,) zijn.

In deze betekenis heeft soennah twee soorten:

1. Soennah al moe’akkada: godsdienstoefeningen die door de profeet vaak werden verricht.

2. Soennah gayr al moe’akkada: godsdienstoefeningen die door de profeet af en toe werden verricht.

3. Wat is de betekenis van “hadies”?

Hadies betekent letterlijk nieuws, verhaal of verbale communicatie van iets. De meervoudsvorm is “ahadis”. In de Islamitische leer betekent hadies de eigen woorden van de profeet (v.z.m.h.) en heeft twee soorten:

1. Hadies al Koedsï: Een hadïs waarvan de betekenis door Allah en de woorden door Mohammed werden uitgesproken.

2. Hadies an Nabawi: de betekenis en de woorden werden door de profeet verklaard.

4. Uit welke delen bestaat een hadies?

Een Hadies heeft 2 delen:

Sened (Isnaad = keten): De tekst wordt voorafgegaan door een overleveraarsketen vanaf de profeet (v.z.m.h.) tot de verzamelaar.

Een metn (tekst): bevat de woorden van een profeet.

5. Hoeveel soorten heeft een hadis met betrekking tot zijn kwaliteit?

Vanuit deze perspectief worden de Ahadies in 3 categorieën verdeeld:

Hadies al mutawatir: deze werd door velen vertellers overgeleverd.

Hadies al Masjhoer: een hadïs die bij het begin weinig vertellers had, maar achteraf vermeerderd en beroemd werd.

Hadies al Ahad: een Hadïs die bij elke generaties door slechts één persoon werd verteld.

6. Wat is de positie van soennah in de islam als tweede bron?

De plaats van de soennah volgens de Koran: De soenna verklaart het boek Koran, vervolledigt de verplichtingen van de Koran, verklaart ook de oordelen die in de Koran niet bestaan.

7.De handelingen van de profeet.

De rechtsgeleerden verdelen de handelingen van de profeet in 3 delen:

1. De handelingen die Hij heeft gedaan om de godsdienst te verklaren, vb. de gebeden.

2. Handelingen die alleen behoren tot onze profeet.

3. Handelingen die Hij heeft gedaan om menselijke redenen en volgens de tradities van de Arabische cultuur, vb. de kleding van onze profeet.

8.Inleiding van Hadies

Woorden van de profeet is de inleiding van de hadies.

Er zijn hadies over het geloof het gebed, goede daden, slechte daden, onderwij s, opvoeding, gezondheid, familie, gemeenschap, ethiek, enz…

Als men hadies boeken leest kunnen we deze gegevens erin vinden.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *