Soeras en Doeas

Aşağıda namaz dua ve sürelerini sırasıyla dinleyebilirsiniz, tekrar tekrar dinleyerek ezberleyebilirsiniz.

Ezberleme metodu: Her numaralı satırı (ayet) 5 defa dinleyip söyleyin sonra siz tekrar edin. Her ayeti bu şekılde bitirdikçe bir önceki ayetle birlikte tekrarlayınız. Bunu son ayete kadar tekrar ediniz. Göreceksiniz 10 dakika içinde ezberlemiş olacaksınız.

Pin It

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *