Soorten Vasten

Maand Ramadan2. Soorten vasten

1. Verplichte (fard) vasten: De vasten tijdens Ramadan, uitgestelde en later ingehaalde vasten.

2. Noodzakelijke (wadjib) vasten: De vasten in verband met beloften.

3. Aanbevelenswaardige (soennah) vasten: De vasten die niet verplicht of noodzakelijk zijn, zoals het vasten op de 9de en 10de of 10 e en 11de dag van Moeharrem.

4. Wenselijke (mustehab) vasten: De vasten gedurende 13de, 14de en 15de dag van de maanden van het maanjaar, zes dagen gedurende Sjewwal, 9de dag van Dzoelhidjdje, ’s maandags of donderdags.

5. Afkeurenswaardige (mekroeh) vasten: Het vasten op de dag van het Perzische nieuwjaar (Newroez, 22 maart), of alleen op de 10de dag van Moeharrem of alleen op Vrijdags of zaterdags.

6. Verboden (Haram) vasten: Het is verboden te vasten op de eerste dag van het Ramadanfeest (suikerfeest) en op de vier dagen van het offerfeest.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *