Spirituele en sociale dimensie van het vasten

15. Verdienstelijke handelingen

vasten en solidariteitl . Het sahoermaal zo laat mogelijk nemen.

2. ‘s Avonds juist na zonsondergang eten.

3. Smeekbede reciteren.

16. Spirituele en sociale dimensie van het vasten

Uit het oogpunt van gezondheid zuivert het vasten de darmen, het herstelt de maag, het ontdoet het lichaam van achtergebleven stoffen en helpt het lichaam van zijn eventuele gezetheid af te komen.

Vasten versterkt bij de mens zijn uithoudingsvermogen, versterkt zijn wil, leert hem zelfdiscipline en verge­makkelijkt hem de toepassing ervan; het maakt in hem de vrees voor Allah wakker en geeft deze een voedingsbodem, maar het doet vooral vroomheid ontstaan, hetgeen de basis is van het vasten. Allah zegt:

– “Wellicht zult gij vroom worden …” (Al-Bakara: 2/ 183)

Wat de sociale voordelen betreft, doet het vasten de gemeenschap wennen aan organisatie en eenheid, aan liefde voor rechtvaardigheid en gelijkheid. Het doet vroomheid en liefdadigheid ontstaan, en behoedt haar voor kwaadwilligheid en corruptie.

De ramadan overtreft de andere maanden en heeft exceptionele verdiensten die door verschillen-de hadies ‘de woorden van de profeet’ (vzmh) worden bevestigd. De profeet (vzmh) zei:

– ” De vijf rituele gebeden, het vrijdagsgebed tot de volgende vrijdag, en het vasten tijdens de maand ramadan tot de volgende ramadan, hebben allemaal het effect van kwijtschelding van zonden, wanneer men ernstige zonden vermijdt.” Moslim

– “Van wie gedurende de ramadan met geloof vast, rekenend op de goddelijke beloning, worden zijn zonden vergeven.” Boekhari en Moslim

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *