Nederlands – Turks woordenboek

klik hier: Woordenboek  op  Exel Om een woord te zoeken gebruik in de pagina  CTRL+F, dan schrijf je woord. Als deze woord met (-) zoek, kan je gemakkelijk vinden. bv:  boek,  of  -boek