Aysja, De Moeder van de Gelovigen

AYSJA , DE MOEDER VAN DE GELOVIGEN Aboe Bakr, vader van Aysja, was een persoonlijke vriend van de profeet Mohammed (v.z.m.h). Hij zou bereid zijn geweest om zijn leven te geven voor dat van de profeet. Het spreekt dan ook vanzelf dat het Aboe Bakr’s grootste wens was om tot …

Lees Meer

Al Khwarizmi

AL-KHWARIZMI, DE DOORGEVER VAN WISKUNDE, ZIJN LEVEN, ZIJN WERK Het leven van Al-Khwarizmi Al-Khwarzimi was een Turk – Islam wiskundige van omstreeks 780 – ongeveer 850 na Chr. Over zijn leven is vrijwel niets bekend. Hij werkte in het “Huis der wijsheid = Beyt oel-Hikmeh” opgericht in Bagdad door de …

Lees Meer

Ibn Khaldoen de Historicus en Socioloog

Biografie Aboe Zayd Abd-Ar-Rahman Ibn Khaldoen werd op 27 mei 1332 in Tunis geboren. Hij was een afstam­meling van een elite familie die al eeuwenlang hoge administratieve posten had bekleed in Spanje en Noord-Afrika. Deze familie had veel politieke invloed en hij werd erg gestimuleerd om te leren en te …

Lees Meer

Geloven In De Profeten Van Allah

  WAT IS PROFEETSCHAP : “AN – NOEBOEWWAH”? 1.Geloven in de profeten van Allah Allah heeft het heelal en alles wat zich daarin bevindt uit het niets geschapen. Door verstand, intelligentie en eigen wil heeft de mens een bijzondere plaats ingenomen onder de levende organismen. Daarom heeft Allah de mens …

Lees Meer

De Derde Kalief: Oesman ibn Affan

1. Oesman ten dienste van de Islam in de tijd van profeet Mohammed (saw) Hij leefde van 577 tot 657 N.C. Hij had een zeer zacht karakter en een groot schaamtegevoel. Door de oproep van Aboe Bakr (ra), is Oesman ibn Affan (ra) in de eerste jaren van de Islam …

Lees Meer

De Vierde Kalief: Ali ibn Abie Talib

1.Zijn kindertijd in het huis van de profeet Bij Mohammed (vzmh) en Chadiedja woonden behalve hun dochters, ook twee jongens in huis. De ene was Zaid ibn Haritha, een vrijgelaten slaaf van de profeet. De andere was Ali, een zoon van Mohammed’s oom Aboe Talib. Mohammed (vzmh) was nooit vergeten …

Lees Meer

Tweede Kalief: Omar Ibn-oel Khattaab

1.De bekering van Omar Drie dagen nadat Hamza zich tot de Islam bekeerde, deed Omar Ibn oel khattaab dat ook. Hij staat bekend als de veertigste moslim. Voordat hij moslim werd had hij de hardste acties gevoerd tegen de moslims. Op een nacht hoorde hij in het geheim de profeet …

Lees Meer

Eerste Kalief: Aboe Bakr

1.Aboe Bakr(eerste kalief) Hz. Aboe Bakr was de vriend van onze profeet (vzmh). Hij was ook de eerste kalief na de dood van onze profeet. Hij werd twee jaar na de profeet te Mekka geboren. En hij overleed twee jaar na hem te Medina. Aboe Bakr heeft veel bijgedragen tot …

Lees Meer