Het Koranische Wonder – Al Iedjaz’oel Koran

HET KORANISCHE WONDER (AL-IE°DJAZ OEL-KORAN) De Koran, die veertien eeuwen geleden is geopenbaard, vermeldt de feiten die pas onlangs ontdekt zijn of door wetenschappers geverifieerd. Het is buiten elke billijkheid dat iemand veertienhonderd jaar geleden deze feiten zou hebben geweten, daar ze pas onlangs ontdekt of geverifieerd zijn met geavanceerde …

Lees Meer

Geloven In De Profeten Van Allah

  WAT IS PROFEETSCHAP : “AN – NOEBOEWWAH”? 1.Geloven in de profeten van Allah Allah heeft het heelal en alles wat zich daarin bevindt uit het niets geschapen. Door verstand, intelligentie en eigen wil heeft de mens een bijzondere plaats ingenomen onder de levende organismen. Daarom heeft Allah de mens …

Lees Meer

De delen van de Koran

1. Wat is de Koran? De Koran is het laatste heilig boek dat Allah aan de mensen heeft doen nederdalen. Het is ge­openbaard aan de laatste profeet Mohammed (saw) via de engel Djibriel… Koran betekent letterlijk lezen, verzamelen of samenbrengen. Deze naam is door de Koran zelf gegeven. (Al-Bakara: 2/185) Andere …

Lees Meer

De Bekende Zes Hadies Boeken

1.Het belang van hadies Voor moslims zijn hadies of woorden van profeet heel belangrijk. Omdat zijn woorden of hadies in elke eeuw de licht en de weg zijn en zal wijzen. Hadies is op zelfde tijd voor moslims dynamizm (krijgen) hadies laat ook meevoelen in de tijd van Profeet Mohammed. …

Lees Meer