De Wederzijdse Hulp en Steun in de Islam

4. 1 Definitie van de wederzijdse hulp vanuit twee verzen (Koranische teksten) “En aanbidt Allah en vereenzelvigt niets met Hem en bewijst vriendelijkheid aan ouders, verwanten, wezen, de behoeftigen en aan de nabuur, die een vreemdeling is en de nabuur die een bloedverwant is en aan de metgezel, de reiziger …

Lees Meer

Islamitische Broderschap – Al Oehoewwa

1.Algemeen De profeet Mohammed (vzmh) heeft gezegd: “Een moslim is een moslims broeder; hij doet hem geen onrecht aan, noch zal hij hem laten vallen. Als iemand voorziet in zijn broeders behoefte, dan zal Allah (swt) voorzien in zijn behoefte. Als iemand zijn broeders bezorgdheid verwijdert, zal Allah (swt) een …

Lees Meer

De Regels van Het Goede Nabuurschap in de Islam

Het recht van nabuurschap wordt door de moslim erkend, gewaarborgd en volkomen wederzijds toegepast. Allah schrijft ons dit recht zo voor: “Behandel uw ouders, uw naaste verwanten, wezen en behoeftige, uw buren, zowel die tot de familie behoren als uw naaste buren… goed.” En-Nisa: 36 De profeet (vzmh) zei: “De …

Lees Meer

Selaam ( Het Groeten in de Islam)

1.Selaam in de Koran “O jullie die geloven! Gaat geen huizen binnen, behalve jullie huizen, totdat jullie toestem-ming hebben gevraagd en selam hebben gegeven aan haar bewoners. Dat is beter voor jullie, hopelijk jullie laten vermanen.” (Noer: 24/ 27) “…Wanneer jullie dan huizen binnentreden, geeft julliezelf dan selam, een groet …

Lees Meer