De Smeekbede en Het Zich Herinneren van God

1. Definitie van “doe°a” of smeekbede Doe°a is een hulp vragen aan Allah. De doe°a (smeekbede), kan in eigen taal met eigen woorden verricht worden, en is niet aan een bepaalde tijd of plaats gebonden. Het aanroepen van Allah d.m.v. doe°a houdt in dat een schepsel eigen onmacht begrijpt en …

Lees Meer

Soera Al-Fedjr En Betekenis

HET HOOFDSTUK AL-FEDJR (Koran 89) Lees online Koran Programa Biesmiellahierrahmanierrahiem Welfedjr(ie). Weleyalien °asjr(iew). Wesjsjef°ie welwetr(ie). Welleylie ‘iedza yesr(ie). Hel fie dzalieke kasemul liedzie hidjr(in). ‘Elem tera keyfe fe°ale rabboeke bie °aad(in). ‘Ieramadzatiel °imad(i). (E)lletie lem yoekhleak misloeha fielbielaad. We semoedelledziene djaboessakhra bielwaad. We fier°awne dziel ‘ewtaad(ie). (E)lledziene taghaw fielbilaad(ie). Fe …

Lees Meer

Soera asj-Sjems en Betekenis

HET HOOFDSTUK ASJ-SJEMS (DE ZON) 1.Soera asj-sjems Biesmiellahier rahmanier rahiem 1. Wesjsjemsie we doehaha.   2. Welkamerie iedza telaha.   3. Wenneharie iedza djellaha.   4. Welleylie iedza yeghsjaha.   5. Wessema‘ie we ma benaha.   6. Wel‘erdi we ma tahaha.   7. We nefsiew we ma sewwaha.   8. …

Lees Meer

De Dagelijkse Doeas – Smeekbeden Van De Moslims

1. Doe°a na het eten “Elhamdoelillah (3x) illezi et°amena we sekana we dje°alena minel moeslimien. Kuluu wesjraboe we la toesrifoe innehoe la yoehibboel moesrifien.” “Alle lof komt toe aan Allah die ons drinken en eten gaf en ons Moslim maakte. (O kinderen van Adem… eet en drinkt, maar verkwist niet, …

Lees Meer

De plichten van het gebed

De plichten van het gebed 4-De geldigheidsvoorwaarden van het gebed (De plichten van het gebed) Het gebed heeft 12 plichten, 6 van hen moeten voor het gebed verricht worden, die noemt men de voorwaarden tot het gebed. De andere 6 plichten worden tijdens het gebed verricht, die noemt men de …

Lees Meer