De Smeekbede en Het Zich Herinneren van God

1. Definitie van “doe°a” of smeekbede Doe°a is een hulp vragen aan Allah. De doe°a (smeekbede), kan in eigen taal met eigen woorden verricht worden, en is niet aan een bepaalde tijd of plaats gebonden. Het aanroepen van Allah d.m.v. doe°a houdt in dat een schepsel eigen onmacht begrijpt en …

Lees Meer

De Adolescentie en De Puberteit

1.Inleiding De term adolescentie wordt gebruikt voor de periode tussen de kinderjaren en volwassenheid, globaal beschouwd is dit de leeftijdsperiode van 12 tot 22 jaar. De puberteit valt binnen de adolescentieperiode waarin geslachtsrijping plaats vindt. Volgens de islamologen wordt het begin van de puberteit globaal geschat op 9 jaar voor …

Lees Meer

Het Offer en Het Offerfeest

1.Wat is het offer ? Dit is het slachten met de uitgesproken intentie tot het verrichten van een aanbidding (°ibadah) binnen de eerste drie dagen van het offerfeest, van een dier dat geofferd mag worden en daarbij het bloed laten vloeien. Het offeren van een dier is noodzakelijk (wadjib). Het …

Lees Meer