De Wederzijdse Hulp en Steun in de Islam

4. 1 Definitie van de wederzijdse hulp vanuit twee verzen (Koranische teksten) “En aanbidt Allah en vereenzelvigt niets met Hem en bewijst vriendelijkheid aan ouders, verwanten, wezen, de behoe...

De Gunsten Van Allah

DE GUNSTEN VAN ALLAH Onder de gunsten van Allah behoren Zijn scheppingen en Zijn tekenen. In Surah Ar-Roem 30/ 22 lezen we: “En onder Zijn tekenen is de schepping van de hemelen en de aarde en de ver...

De Leugen

DE LEUGEN Zij die besmet zijn met de ziekte van leugenachtigheid zeggen het tegendeel van wat zij denken en weten. Zulke mensen zijn verstoken alle soorten deugden. De leugen haalt de rust en zekerhe...

10-Het Respecteren van Zijn Engagementen

1.Definitie van ahd, engagement: Ahd betekent in de islamitische cultuur als zelfstandig naamwoord bevel, verdrag, en­gagement, te vertrouwen woord. In het woord ahid bevindt zich zowel een kasem (ee...

Goederen Verworven op Slechte Manier

Islam erkent het menselijk recht op bezit, maar stelt meteen dat dit recht niet absoluut is. Alles blijft uiteindelijk God toebehoren. De Koran leert dat alles eigendom van God is: “Van God is ...

Selaam ( Het Groeten in de Islam)

1.Selaam in de Koran “O jullie die geloven! Gaat geen huizen binnen, behalve jullie huizen, totdat jullie toestem-ming hebben gevraagd en selam hebben gegeven aan haar bewoners. Dat is beter voor jul...