De Wederzijdse Hulp en Steun in de Islam

4. 1 Definitie van de wederzijdse hulp vanuit twee verzen (Koranische teksten) “En aanbidt Allah en vereenzelvigt niets met Hem en bewijst vriendelijkheid aan ouders, verwanten, wezen, de behoeftigen en aan de nabuur, die een vreemdeling is en de nabuur die een bloedverwant is en aan de metgezel, de reiziger …

Lees Meer

De Gunsten Van Allah

DE GUNSTEN VAN ALLAH Onder de gunsten van Allah behoren Zijn scheppingen en Zijn tekenen. In Surah Ar-Roem 30/ 22 lezen we: “En onder Zijn tekenen is de schepping van de hemelen en de aarde en de verscheidenheid van jullie tongen (talen) en (huids)kleuren. Waarlijk, hierin zijn inderdaad tekenen voor …

Lees Meer

De Leugen

DE LEUGEN Zij die besmet zijn met de ziekte van leugenachtigheid zeggen het tegendeel van wat zij denken en weten. Zulke mensen zijn verstoken alle soorten deugden. De leugen haalt de rust en zekerheid uit de ziel en bezorgt een mens een leven in foltering. De slechtste van alle leugens …

Lees Meer

10-Het Respecteren van Zijn Engagementen

1.Definitie van ahd, engagement: Ahd betekent in de islamitische cultuur als zelfstandig naamwoord bevel, verdrag, en­gagement, te vertrouwen woord. In het woord ahid bevindt zich zowel een kasem (eed: zweren op Allah) en een zekere belofte. Het zweren duidt op het godsdienstige aspect van ahid en het beloven duidt op …

Lees Meer

Goederen Verworven op Slechte Manier

Islam erkent het menselijk recht op bezit, maar stelt meteen dat dit recht niet absoluut is. Alles blijft uiteindelijk God toebehoren. De Koran leert dat alles eigendom van God is: “Van God is wat er in de hemelen en wat er op de aarde is…” (Al-Bakara: 2/ 284) God gaf …

Lees Meer

Hoe zich te Gedragen op de Openbare Plaatsen?

Hoe gaan wij gedragen in het openbaar? Eén van de goede eigenschappen van de moslims is het goede gedrag in het openbaar. Omdat de Islam een volledige richtsnoer voor het leven is. Het schrift is niet alleen de geloven voor, maar ook de handelingsregels van de maatschappij. De moslims moeten …

Lees Meer

De Regels van Het Goede Nabuurschap in de Islam

Het recht van nabuurschap wordt door de moslim erkend, gewaarborgd en volkomen wederzijds toegepast. Allah schrijft ons dit recht zo voor: “Behandel uw ouders, uw naaste verwanten, wezen en behoeftige, uw buren, zowel die tot de familie behoren als uw naaste buren… goed.” En-Nisa: 36 De profeet (vzmh) zei: “De …

Lees Meer

De Dagelijkse Doeas – Smeekbeden Van De Moslims

1. Doe°a na het eten “Elhamdoelillah (3x) illezi et°amena we sekana we dje°alena minel moeslimien. Kuluu wesjraboe we la toesrifoe innehoe la yoehibboel moesrifien.” “Alle lof komt toe aan Allah die ons drinken en eten gaf en ons Moslim maakte. (O kinderen van Adem… eet en drinkt, maar verkwist niet, …

Lees Meer

Selaam ( Het Groeten in de Islam)

1.Selaam in de Koran “O jullie die geloven! Gaat geen huizen binnen, behalve jullie huizen, totdat jullie toestem-ming hebben gevraagd en selam hebben gegeven aan haar bewoners. Dat is beter voor jullie, hopelijk jullie laten vermanen.” (Noer: 24/ 27) “…Wanneer jullie dan huizen binnentreden, geeft julliezelf dan selam, een groet …

Lees Meer