De Adolescentie en De Puberteit

1.Inleiding De term adolescentie wordt gebruikt voor de periode tussen de kinderjaren en volwassenheid, globaal beschouwd is dit de leeftijdsperiode van 12 tot 22 jaar. De puberteit valt binnen de adolescentieperiode waarin geslachtsrijping plaats vindt. Volgens de islamologen wordt het begin van de puberteit globaal geschat op 9 jaar voor …

Lees Meer

Het Vrijdaggebed

1.Het Vrijdaggebed Dit gebed is verplicht met de vers: “O gelovigen! wanneer op vrijdag de oproep tot het gebed is uitgezonden haast u dan Allah gedachtig te zijn en verlaat de handel dit is beter voor u indien jij het weet.” (Djoemoea: 62/9). In zijn toespraak op de dag dat …

Lees Meer

İbada

1. Definitie van ibada: Het Arabische woord voor eredienst, of gebed, “ibada”, is afgeleid van ” abada”, dat “onderwerpen” of “aanbidden” betekent. Ook het woordje “abd”, dienaar, is daarvan afgeleid. Het drukt uit dat Allah de Heer en Meester is en de mens Zijn dienaar en alles wat de dienaar …

Lees Meer

Berouw – Tewbeh

Berouw – Tewbeh 1.Tewbeh betekent: Berouw tonen en terugkeren naar het rechte pad. Tewbeh komt voor uit een gevoel van kwelling dat een gelovige heeft wanneer hij beseft dat hij door zijn zonden en overtredingen verwijderd is geraakt van Allah’s liefde en barmhartigheid. Allah spoort de gelovigen met de volgende …

Lees Meer

De verdiensten van het gebed

3. De verdiensten van het gebed Het gebed is het mogelijk voor de gelovige om volledig aktief te zijn in de wereld en het bewustzijn van zijn geestelijke natuur te bewaren. Gezien de menselijke aard mag gezegd worden dat iedereen het gebed nodig heeft om de basis van zijn geloof …

Lees Meer

Het Offer en Het Offerfeest

1.Wat is het offer ? Dit is het slachten met de uitgesproken intentie tot het verrichten van een aanbidding (°ibadah) binnen de eerste drie dagen van het offerfeest, van een dier dat geofferd mag worden en daarbij het bloed laten vloeien. Het offeren van een dier is noodzakelijk (wadjib). Het …

Lees Meer

De noodzakelijke (wadjib) elementen van het gebed

7.De noodzakelijke (wadjib) elementen van het gebed 1. Het gebed met de woorden “Allahoe ekber” begin­nen. 2. Bij de verplichte fard gebeden van vier rek°at in de eerste twee rek°at en bij de vrijwillige (nafila) gebe­den in alle rek°at de Fatiha reciteren. 3. Bij de verplichte gebeden van vier rek°at …

Lees Meer

De aanbevelenswaardige (sunna) elementen van het gebed

9.De aanbevelenswaardige (sunna) elementen van het gebed 1. Bij het begin van het gebed, bij het begin van de koenoet tijdens het nachtelijke gebed en bij het uit­spreken van de “Allahoe ekber”formules op godsdienstige feestdagen de handen ter hoogte van de oren brengen en daarna op elkaar leggen. 2. Tijdens …

Lees Meer

Dingen die tijdens het gebed afkeurenswaardig (mekroeh) zijn

10.Dingen die tijdens het gebed afkeurenswaardig (mekroeh) zijn 1. Met enig lichaamsdeel spelen, zich uitrekken, geeuwen. 2. Kleding dragen, waarmee men een ander niet onder” ogen kan komen of met opgerolde mouwen gaan bidden; op ongepaste wijze zitten tijdens het gebed. 3. Tijdens het gebed de ogen sluiten of naar …

Lees Meer

Zaken die het gebed ongeldig maken

11.Zaken die het gebed ongeldig maken 1. Tijdens het gebed praten, eten, drinken, lachen zodat je het zelf hoort, groeten uitwisselen, zonder ex­cuus hoesten, zuchten, ergens tegen aangeleund sla­pen, ah, oh of oef zeggen. 2. Als iemand die de reiniging met aarde heeft verricht tijdens het gebed water ziet, als …

Lees Meer

Het gemeenschappelijk verrichten van het gebed

12.Het gemeenschappelijk verrichten van het gebed Het gemeenschappelijk verrichten van het gebed be­hoort tot de karakteristieke trekken van de Islam. Een gebed dat gemeenschappelijk verricht wordt is 25 a 27 keer zo verdienstelijk als een indivdiueel verricht ge­bed. Als er geen bezwaarlijke omstandigheden zijn als hevige regen, modder sneeuw, koude, …

Lees Meer