Het Huwelijk in de Islam

De morele waarde van het huwelijk De Manicheistische filosofie in Perzië (vroegere Iran) voor de Islam beweert dat de wereld gevuld is met het kwaad, dat uitgeroeid moet worden en het huwelijk verbiedt als het meest voor de hand liggende middel om de wereld snel te vernietigen. In de schaduw …

Lees Meer

De Adolescentie en De Puberteit

1.Inleiding De term adolescentie wordt gebruikt voor de periode tussen de kinderjaren en volwassenheid, globaal beschouwd is dit de leeftijdsperiode van 12 tot 22 jaar. De puberteit valt binnen de adolescentieperiode waarin geslachtsrijping plaats vindt. Volgens de islamologen wordt het begin van de puberteit globaal geschat op 9 jaar voor …

Lees Meer

De Plichten Van Kinderen Tegenover De Ouders

1.De plichten van kinderen tegenover de ouders 1. Altijd en overal respect hebben. In de koran: “Uw heer heeft u bevolen, zeggende: “Aanbidt niemand anders dan mij en betoont vriendelijkheid jegens de ouders. Indien één hunner bij u een hoge leeftijd bereikt hebben of beiden doen dit, zeg dan nimmer …

Lees Meer