De Vasten

1. Wat is de vasten? 2. Soorten vasten 3. Soorten godsdienstoefeningen 1. Wat is de vasten? De vasten is één der 5 Zuilen of grondbeginselen van de Islam. Het is een godsdienstoefening die met het li...

De delen van de Koran

1. Wat is de Koran? De Koran is het laatste heilig boek dat Allah aan de mensen heeft doen nederdalen. Het is ge­openbaard aan de laatste profeet Mohammed (saw) via de engel Djibriel… Koran bet...

Het jaar van het olifant

1.Het jaar van het olifant Ieder jaar kwamen er veel mensen naar stad Mekka om de bedevaart te verrichten en bij de Ka°ba te bidden. Het was de taak van Abdoel Moettalib om dan voor water en alles wa...

Emigratie naar Abessinië (Ethiopië)

1.Emigratie naar Abessinië (Ethiopië) Veel moslims moesten zich verbergen en in het geheim bidden terwijl ze er eigenlijk behoefte aan hadden rustig en in alle vrijheid te bidden en meer te leren ove...

De verdiensten van het gebed

3. De verdiensten van het gebed Het gebed is het mogelijk voor de gelovige om volledig aktief te zijn in de wereld en het bewustzijn van zijn geestelijke natuur te bewaren. Gezien de menselijke aard ...

Zaken die het gebed ongeldig maken

11.Zaken die het gebed ongeldig maken 1. Tijdens het gebed praten, eten, drinken, lachen zodat je het zelf hoort, groeten uitwisselen, zonder ex­cuus hoesten, zuchten, ergens tegen aangeleund sla­pen...

De handelingen die inhaalvasten noodzaken

11. De handelingen die inhaalvasten noodzaken Eten van rauwe meel, rijst of deeg waarin geen olie of suiker gemengd is. Inslikken van een walnoot, kers- of olijfpit. Eten van ongewone dingen zoals pa...

Tot welke vasten zijn we echt verplicht?

5. Tot welke vasten zijn we echt verplicht? Alleen de Ramadanvasten is een strikte verplichting. De Ramadan is de heilige maand van de moslims. De Ramadanvasten worden gehouden in de maand Ramadan, e...

Soorten Vasten

2. Soorten vasten 1. Verplichte (fard) vasten: De vasten tijdens Ramadan, uitgestelde en later ingehaalde vasten. 2. Noodzakelijke (wadjib) vasten: De vasten in verband met beloften. 3. Aanbevelenswa...