De historiek van de Koran

1.De historiek van de Koran a.Verzamelen en bewaren van de geopenbaarde teksten door ‘t memoriseren en door op te schrijven: De Heilige Koran, het Heilige Boek van de Islam, is door God aan Profeet M...

De Wederzijdse Hulp en Steun in de Islam

4. 1 Definitie van de wederzijdse hulp vanuit twee verzen (Koranische teksten) “En aanbidt Allah en vereenzelvigt niets met Hem en bewijst vriendelijkheid aan ouders, verwanten, wezen, de behoe...

Individuele Verantwoordelijkheid

1. Individuele verantwoordelijkheid Dit is het gebied van sociale en morele verantwoordelijkheid, door de Islam (‘taklief) genoemd. Binnen dat gebied bestaat er vrijheid om voortdurend morele k...

De Verantwoordelijke Persoon

Om al Allah’s geboden en verboden op te volgen en daarvoor verantwoordelijk te zijn, moet een mens 1. bij zijn volle verstand zijn (‘aqil); 2. de leeftijd der puberteit bereikt hebben (ba...

Rechtvaardigheid

Islam is een religie van rechtvaardigheid. Ten aanzien van de moslim is rechtvaardigheid een religieuze verplichting, die Allah als volgt aanbeveelt: “Allah schrijft rechtvaardigheid, liefdadig...

Schaamte en Fatsoen in de Islam

Doelstellingen – Definitie van de schaamte en het fatsoen, verschil met verlegenheid kunnen uitleggen. – De domeinen van de schaamte: · Schaamte t.o.v. Allah kunnen omschrijven. · Schaamt...

Drugs en Verdovende Middelen

Doelstellingen: – De term “drug” kunnen definiëren. – Soorten drugs kunnen opnoemen. – Schade voor het lichaam en de geest van de mens kunnen beschrijven. – Hoe de...