Islam en De Vrouw

ISLAM EN DE VROUW Als men de situatie van de vrouw, voor de komst van de Islam bekijkt, begrijpt men wat de Islam voor de vrouw heeft gedaan en ook nog doet. Over de slechte gewoonten van de Arabieren voor de komst van de Islam is genoeg bekend. In Soerah …

Lees Meer

Spreekmanieren

SPREEKMANIEREN In de Koran: “En wiens woord is beter dan dat van hem die oproep tot Allah en die goede werken verricht, en die zegt: ‘Voorwaar, ik behoor tot de moslims.’ ” El-Foessilet: 41/ 33 “(Het uitspreken van) vriendelijke woorden, vergeving is beter dan een liefdadigheid die door kwetsing gevolgd …

Lees Meer

De Mensenrechten in de Islam

Doelstellingen: – De term “mensenrechten” kunnen definieren. – Mensenrechten in de Kor’an kunnen beschrijven. – Sommige elementaire rechten kunnen opsommen. – Mensenrechten en Verenigde Naties. Opdrachten: – Heb je ooit het recht van een mens geschonden? – Welke rechten hebben de mensen? – Welke organisaties ken je over mensenrechten ? …

Lees Meer

Racisme

Doelstellingen: – Het begrip “racisme” kunnen definiëren – De verschillen kunnen goed uitleggen – Het begrip “discriminatie” kunnen uitleggen – De Koranische verzen erover kunnen vertellen. Opdrachten: – Welke racistische ervaringen heeft Europa geleefd? – Zie je nu racistische uitingen in de verschillende landen? Welke? 1. Definitie: inleiding Racisme is …

Lees Meer