De Islamitische Personaliteit

De personaliteit is het geheel van de rechten en voordelen van de mens die zijn leven, gezondheid en lichaam beschermt en zijn sociale positie en de maatschappij behoudt. Een andere definitie van de personaliteit is de manier van de mens, die verankerd ligt in de ziel en die iedere vrijwillige …

Lees Meer

Soera Al Hoedjoerat (10-13) en Betekenis

STUDIE VAN DE VERZEN 10-13 VAN SOERA 49 : AL-HOEDJOERAAT  ( DE APPARTEMENTEN) Ayat van soera Al Hoedjoeraat: 10. ‘Iennema l-moe’mienoene ‘ikhwetoen fe ‘eslihoe beyne ‘ekhaweykoem wa-ttakoe-llahe le°allekoem toerhamoen. 11. Ya ‘eyyoeha l-ledziene ‘amenoe la yeskhar kawmoen mien kawmien °asa ‘en yekoenoe khayran mienhoem, we la niesa’oen mien nisa’ien °asa …

Lees Meer

De Mensenrechten in de Islam

Doelstellingen: – De term “mensenrechten” kunnen definieren. – Mensenrechten in de Kor’an kunnen beschrijven. – Sommige elementaire rechten kunnen opsommen. – Mensenrechten en Verenigde Naties. Opdrachten: – Heb je ooit het recht van een mens geschonden? – Welke rechten hebben de mensen? – Welke organisaties ken je over mensenrechten ? …

Lees Meer