De Islamitische Personaliteit

De personaliteit is het geheel van de rechten en voordelen van de mens die zijn leven, gezondheid en lichaam beschermt en zijn sociale positie en de maatschappij behoudt. Een andere definitie van de ...

Soera Al Hoedjoerat (10-13) en Betekenis

STUDIE VAN DE VERZEN 10-13 VAN SOERA 49 : AL-HOEDJOERAAT  ( DE APPARTEMENTEN) Ayat van soera Al Hoedjoeraat: 10. ‘Iennema l-moe’mienoene ‘ikhwetoen fe ‘eslihoe beyne ‘ekhaweykoem wa-ttakoe-llahe le°a...

De Mensenrechten in de Islam

Doelstellingen: – De term “mensenrechten” kunnen definieren. – Mensenrechten in de Kor’an kunnen beschrijven. – Sommige elementaire rechten kunnen opsommen. –...