Islamitische Verdraagzaamheid en Samenwonen

ISLAMITISCHE VERDRAAGZAAMHEID EN SAMENWONEN TUSSEN DE VERSCHILLENDE GEMEENSCHAPPEN Als we de Islamitische omgangsregels van moslims met niet-moslims bekijken, en wat daarin halal en haram is, vinden we twee Koran verzen, die hier betrekking op hebben en samen hangen richtlijnen over deze kwestie geven. “Allah verbiedt u niet, degenen, die niet …

Lees Meer