Soera asj-Sjems en Betekenis

HET HOOFDSTUK ASJ-SJEMS (DE ZON) 1.Soera asj-sjems Biesmiellahier rahmanier rahiem 1. Wesjsjemsie we doehaha.   2. Welkamerie iedza telaha.   3. Wenneharie iedza djellaha.   4. Welleylie iedza yeghsjaha.   5. Wessema‘ie we ma benaha.   6. Wel‘erdi we ma tahaha.   7. We nefsiew we ma sewwaha.   8. …

Lees Meer