Soeras en Doeas

1-SOERA AL FATIHA 1-Bismillaahirrahmaanirrahiem 2-Elhamdoe lillaahie rabbiel ‘aalemien. 3-Errahmaanirrahiem. 4-Maalikie yewmieddien. 5-Iyyaake na’boedoe we iyyaake nesta’ien. 6-Ihdienas-siraata...

Soera Al Hoedjoerat (10-13) en Betekenis

STUDIE VAN DE VERZEN 10-13 VAN SOERA 49 : AL-HOEDJOERAAT  ( DE APPARTEMENTEN) Ayat van soera Al Hoedjoeraat: 10. ‘Iennema l-moe’mienoene ‘ikhwetoen fe ‘eslihoe beyne ‘ekhaweykoem wa-ttakoe-llahe le°a...