Tot welke vasten zijn we echt verplicht?

5. Tot welke vasten zijn we echt verplicht?

Alleen de Ramadanvasten is een strikte verplichting. De Ramadan is de heilige maand van de moslims. De Ramadanvasten worden gehouden in de maand Ramadan, en dit volgens de Islamitische kalender. De Ramadanvasten duurt een hele maand.

Het onderhouden van de vasten is voor onze gezondheid zeer voordelig. Onze doorluchtige Profeet Mohammed ( v.z.m.h.) heeft gezegd: “Soemoe tasihhoe”. Vast, word gezond.

Zij die op reis zijn of ziek tijdens de Ramadanmaand en daardoor niet in staat zijn de vasten op gepaste wijze te volbrengen, mogen ze uit stellen tot ze weer gezond zijn of niet meer op reis zijn.

Biesmiellahierrahmanierrahiem. “Eyyamen me°doedaat. Fe men kane mienkum meriedan ew °ala seferin fa°iddetun min eyyamin oekhar … We en tesoemoe khayrun lekum in kuntum ta°lemoen…” (Al-Bakara: 2/ 184)

In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle: “Een geteld aantal dagen (zult gij vasten), maar wie onder u ziek is of op reis, vast een aantal andere dagen… Maar het is beter, als ze het toch in de Ramadanmaand doen. En als iemand vrijwillig goed verricht, dan is dat beter voor hem, het vasten is goed voor u, indien gij het beseft.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *