Uitnodiging voor Lezing met Brunch: Extremisme en Radicalisering

vlerig kahvaltı nl

Uitnodiging voor Lezing met Brunch

Vlerig (Vereniging voor leerkrachten Islamitische Godsdienst)
nodigen u van harte uit voor een ontbijt gevolgd door een lezing.
Onderwerp: Religieuse Aspecten van Gewelddadig Extremisme en Radicalisering
Gastspreker: Dr. Erkan  Toğuşlu
Gülen Chair for Intercultural Studies, KU Leuven

Zondag,  06/03/2016

Paleizenstraat 27, 1030 Brussel

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *