Veroordelen de verschrikkelijke aanslagen

veroordelen brusselAls Centrum Islamonderwijs Vlaanderen en het inspectieteam Islam veroordelen wij zonder enig voorbehoud de verschrikkelijke en wrede aanslagen tegen onschuldige burgers van 22 maart 2016 op de luchthaven van Brussel-Nationaal (Zaventem) evenals in de Europese wijk van Brussel (metro Maalbeek).

Het is bijzonder moeilijk uiting te geven aan het verdriet en het lijden dat deze aanslagen hebben veroorzaakt.
Wij wensen in elk geval te benadrukken dat wij als Belgische moslims diepgeraakt zijn door deze gebeurtenissen.
Wij wensen tevens de nabestaanden van de slachtoffers heel veel moed een sterkte toe en hopen op een spoedig herstel van alle gewonden.

Deze aanslagen vormen een aanval op de universele menselijke waarden, waaronder ook de islamitische.
Het ware islamitische geloof bestaat immers uit de naleving van de kernwaarden die aan alle waardige menselijke ideologieën gemeen zijn, zoals de onschendbaarheid van het leven en het respect voor de waardigheid van alle mensen.

Wij dienen de door terroristen gepropageerde ideologie zonder onderscheid af te wijzen en met onze gemeenschap een raamwerk op te zetten dat niet alleen jeugdige risicogroepen identificeert, maar dat ook voorkomt dat jongeren het pad van zelfvernietiging kiezen.

Wij zijn ons ervan bewust dat wij als moslims in deze een bijzondere verantwoordelijkheid dragen en maken bijgevolg ook graag deel uit van de oplossing. Door zelf voorbeeldig te handelen, door het in diskrediet brengen en marginaliseren van de extremistische interpretaties van religieuze bronnen,
door waakzaam te blijven op hun invloed op onze jeugd en door de juiste islamitische kernwaarden in te bedden in opvoeding en scholing kunnen wij de totalitaire ideologieën die geweld voortbrengen bestrijden en het besmeurde imago van ons vredelievend geloof herstellen.

Wij roepen al onze leerkrachten Islam in Vlaanderen op om stil te staan bij de aanslagen te Brussel en gezamenlijk met de leerlingen Islam een gebed te verrichten voor de slachtoffers en hun dierbaren opdat God spoedig hun wonden moge genezen en hun lijden verzachten en hen veel sterkte geven.

Het Inspectieteam & vzw CIO
Executief van de Moslims van België
Lakensestraat 166, 1000 Brussel

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *