De delen van de Koran

1. Wat is de Koran?

De Koran is het laatste heilig boek dat Allah aan de mensen heeft doen nederdalen. Het is ge­openbaard aan de laatste profeet Mohammed (saw) via de engel Djibriel… Koran betekent letterlijk lezen, verzamelen of samenbrengen. Deze naam is door de Koran zelf gegeven.

(Al-Bakara: 2/185)

Andere namen die de Koran heeft, zijn: al Kitab, al Furkaan, adz Dzikr, al Hoekm, al Hikma, asj Sjifa°, al Hoeda’, ar Rahmeh, ar Roêh, al Beyaan, an Ni°ma, al Boerhan, an Noêr en al Hakk.

2. Samenstelling

Djoez’:

– er zijn 30 djoez’

– l djoez’ telt 20 blz.

– de meest bekende is djoez’ oel °amme

– in de maand ramadan lezen de meeste moslims l djoez’ per dag zodat op het einde van de maand de Koran volledig uitgelezen is (khatm oel kor’an).

Hizb:

– l hizb = ½ djoez’ = 10 blz.

– l hizb is in 4 gedeeld ( roeb°, nisf…)

 
 
°Asjr:

– °asjr(a) betekent tien in het Arabisch

– lange hoofdstukken zijn gedeeld in ongeveer 10 verzen, naargelang het onderwerp

– het laatste vers van een °asjr wordt weergegeven door de Arabische letter “°ayn”.

– een °asjr wordt vaak gereciteerd op (religieuze) vergaderingen of na het dagelijks gebed (mihrabiya).

 
 
Soera :

– er zijn 114 soera’s of hoofdstukken.

– ze zijn van lang tot kort gerangschikt, uitgezonderd het eerste genaamd al Fatiha.

– langste hoofdstuk telt 286 verzen, al Baqara, het tweede hoofdstuk uit de Koran.

– kortste hoofdstukken tellen 3 verzen, al °Asr,103de soera, al Kawsar, 108ste soera , an Nasr, 110de soera

– een soera is Mekkaans of Medinees naargelang de plaats van de openbaring.

– een soera begint met een balk waarin de naam, de plaats van de openbaring en het aantal verzen van het hoofdstuk staat.

– een soera begint altijd met “bismillahirrahmanirrahiem”, uitgezonderd de 9de soera.

 
 
Ayeh :

– er zijn meer dan 6000 ayaat of verzen in de koran

– elk aya eindigt met een bloemmotiefje waarin de rangnummer voorkomt.

– er zijn 14 sadjda-verzen: het horen of lezen van één van deze verzen, maakt een sadjda noodzakelijk.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *