Wat is de vasten?

de vasten1. Wat is de vasten?

De vasten is één der 5 Zuilen of grondbeginselen van de Islam. Het is een godsdienstoefening die met het lichaam wordt verricht. De vasten is het zich onthouden van eten, drinken, roken, het toestaan dat ook maar iets binnengaat in wat verstaan wordt onder het binnenste van het lichaam, evenals vrijwillig braken, zelfbevlekking, seksuele omgang enz. van ochtend-schemering tot zonsondergang in de Ramadanmaand.

Op een maandag van de maand Sja°baan van het tweede jaar na de emigratie, 624 N.C. werd het vasten (in de Ramadan) ingesteld.

Mannen en vrouwen die te oud en te zwak zijn om de ontberingen van een vasten te verdragen zijn vrijgesteld, maar zij moeten een arme en behoeftige moslim, (’s morgens en ’s avonds) tweemaal per dag voldoende voeden, of het bedrag van een Sadakat oel-Fitr voor iedere dag betalen.

De vasten is met dit vers van de Koran verplicht:

“Ya eyyoehelledziene amenoe kutibe °aleykoemoes siyamoe kema kutibe °alelledziene mien kabliekum le°allekum tettekoen.” (Al-Bakara: 2/ 183)

“O gelovigen, het vasten is u voorgeschreven zoals het is voorgeschreven aan hen voor u, opdat gij vroom zult zijn.”

In het vers wordt duidelijk dat vasten geboden was aan volkeren die voor de openbaring van de Koran leefden.

Men kan allerlei vormen van vasten terugvinden in geopenbaarde religies en andere ideologieën.

“En hij (Mozes) bleef daar bij Jehovah veertig dagen en veertig nachten. Hij at geen brood en hij dronk geen water…” (Exodus 34/28, kijk ook Exodus 24/18 en Deuteronomium 9/9)

Dat was de vasten van Mozes tijdens de openbaringen op de berg Sinai.

Jezus vastte in de woestijn voordat hij verzocht werd door de duivel.

“Nadat hij (Jezus) veertig dagen en veertig nachten had gevast, kreeg hij honger.” (Mattheus 4/2, kijk ook Lucas 4/1,2 en l.Kor.19/8)

In het Boeddhisme vast men één dag per twee maanden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *