Wat is een moskee?

De Moskee

1.Wat is een moskee?

Een moskee is een gebouw waar de moslims samenkomen om te bidden tot Allah. We noemen het gebouw ook een ‘mesdjid’ of een ‘djami’. In Saoedi-Arabië en in andere landen noemt men een moskee ‘mesdjid’. In Turkije noemen ze de kleine moskeeën ‘mesdjid’ en de grote moskeeën ‘djami’. Zoals in elke godsdienst is er ook in de Islam een gebedshuis in de vorm van een tempel. Tempels en moskeeën zijn heilige ruimtes. Volgens de Islam zijn alle tempels zoals synagogen, kerken en kloosters onschendbare plaatsen. Zij worden met respect behandeld en zijn beschermd tegen alle gevaren.

De moslims kunnen op elke plaats bidden op voorwaarde dat deze proper is. Maar bij bepaalde gebeden, zoals feestgebeden en vrijdaggebeden heeft men wel behoefte aan een moskee.

In Europese landen hebben de moslims veel moskeeën gesticht. Zo zijn er bijvoorbeeld in België 200 moskeeën. De moslims bouwen nieuwe moskeeën met torens, koepels en minaretten zoals in de islamitische landen. Maar die kost natuurlijk veel geld en daarom proberen de moslims ook bestaande gebouwen te kopen om er hun gebedsdiensten te houden.

2. Onderdelen van een moskee

mihrab1.Mihrap (altaar):

De miehrap bevindt zich vooraan in de moskee. Deze plaats behoort tot de imam. De voorkant van alle moskeeën is altijd naar de Ka°ba in Mekka gericht. De Ka°ba is het middelpunt van alle moskeeën in de wereld. Dit is een bevel van Allah. De moslims moeten tijdens het gebed met hun aangezichten naar de Ka°ba gericht zijn. De imam gebruikt de mihrap 5 keer per dag.

Minber2.Minber (katheder):

Aan de rechterkant van de mihrap bevindt zich de minber met trappen. De imam gebruikt de minber vrijdags en de feestdagen en leest daar een hoetba (toespraak). De Imam spreekt op de minber tegen alle moslims en hij geeft hen godsdienstige raad en voorlichtingen.

koersie  

3.Koersie (preekstoel): 
Aan de linkerkant van de mihrap bevindt zich de koersie. De waaïz (predikant) houdt zich zittend zijn preek over verschillende onderwerpen. De predikant of imam gebruikt deze plaats vrijdags, op feestdagen, op heilige nachten en wanneer het noodzakelijk is.
minare ve kubbe

4. Minaret (hoge toren):

Minaret is een lange toren naast de moskee vanwaar de moslims naar de moskee geroepen worden. De imam of moeëdzdzin leest van hier 5 keer per dag de edzaan. Een minaret heeft trappen of een lift. De meeste moskeeën hebben maar één minaret maar er bestaan sommigen met twee, vier, zes, of negen minaretten. De Ka°ba heeft negen minaretten.

Kubbe 5.Koebba (koepel):

Koebba is het ronde dak van een moskee. Vele moskeeën hebben minaretten en koepels. Maar er bestaan er ook zonder.

sadırvan6. Sjadirwan (de plaats van de woedoe):

Er zijn veel kranen aan de binnen of buitenkant van de moskee. Men wast zich hier de woedoe (de kleine rituele wassing) voor het gebed.

3.Welke personen dienen in een moskee?

cami-cemaat-imam-namaz1. Imam:

De voorganger of gebedsleider in de moskee heet imam (de religieuze leider van de moskee). De imam laat de moslims 5 keer per dag bidden. Hij staat in de mihrap tijdens het gebed en de moslims staan achter hem. De imam leert ook de Koran aan de kinderen lezen. De grote moskeeën hebben een officiële imam.

1.1 Rol van de imam

Als wij over de leiding van een moskee spreken, kunnen we rustig zeggen dat de belangrijkste persoon in dit geval de imam van de moskee is, met andere woorden, de leiding van de godsdienstige activiteiten in de moskee en haar gemeenschap berust bij de imam. Wij kunnen een aantal soorten taken van de imam onderscheiden:

1. Hij geeft de leiding tijdens de vijf verplichte gebeden en preekt tijdens de vrijdagsdienst.

2. Hij geeft geestelijke begeleiding aan leden van zijn gemeenschap. Deze functie bestaat vooral uit het verstrekken van antwoorden op vragen over het standpunt van de godsdienst ten aanzien van een bepaald probleem. Daarom wordt de imam op grond van zijn kennis van de Koran, de profetische tradities (hadies) en de religieuze wet (sjari°ah) aangesteld.

3. Hij kan een rol vervullen bij huwelijkssluitingen van de leden van zijn gemeenschap.

4. Hij bezoekt de zieken thuis of in het ziekenhuis.

5. Hij wast de overleden moslims in overeenstemming met de voorschriften van de godsdienst en verricht een speciale begrafenisgebed.

6. Het godsdienstonderwijs aan kinderen van de gemeenschap is aan de imam opgedragen. Bij dit onderwijs staat het lezen van de Koran centraal, daarnaast worden de kinderen ook in de elementaire grondbeginselen van het islamitisch geloof, de reinheid en de ethiek van de Islam onderwezen.

7. Hij bekleedt een centrale positie in zijn gemeenschap; men zal bij het oplossen van problemen op lokaal niveau waarbij een moskeegemeenschap betrokken is, niet voorbij mogen gaan aan de imam.

8. De imam geeft informatie over de Islam en over moslims aan de Belgische instanties en aan niet moslims die belangstelling tonen voor godsdienstige vraagstukken.

Het is dan ook noodzakelijk dat de imams faciliteiten krijgen die zij nodig hebben voor de uitoefening van hun functie. Taken die in de islamitische landen door meerdere imams worden verricht, moeten hier door één imam worden verricht.

muezzin2. Moeëdzdzin:

De Moeëdzdzin is de helper van de imam. Hij leest 5 keer per dag de edzaan en helpt de imam tijdens het gebed. De moeëdzdzin van onze profeet was Bilal el-Habesjie (de eerste moeëzzin van de Islam).

vaiz3.Waaïz :

Waaïz is een speciale prediker. Hij gaat naar sommige moskeeën om zijn preek te houden. Hij geeft de godsdienstige raad in de moskee aan de moslims.

4.Wat wordt er in een moskee gedaan?

1. De moslims kunnen in de moskee hun gezamenlijke gebeden verrichten.

2. De moslims vieren hier de heilige nachten en de feesten.

3. De moslims verrichten in de moskee het begrafenisgebed.

4. De moslims ontmoeten elkaar en ze helpen elkaar om hun problemen op te lossen.

5. Islamitische gemeenschappen leren meer informatie over de islamitische godsdienst.

6. De imam leert de moslim kinderen de Koran lezen.

7. De edzaan wordt hier 5 keer per dag gelezen.

8. Ze ontvangen er ook sociale en culturele opleiding en ook geestelijke en lichamelijke

opvoeding.

5.Sommige belangrijke gebedsplaatsen

kaba1.Ka°ba:

Ka°ba bevindt zich in de stad Mekka van Saoedi- Arabië. De Kaaba is 5000 jaar geleden door de profeet Ibrahim en zijn zoon Ismaïl gebouwd. Het is onze gebedsrichting (we richten ons tijdens het gebed naar de Ka°ba). Het heeft 9 minaretten.

Beroemde namen van de Ka°ba : Mesdjied oel-Haram, Harem oesj-Sjerif, Beytoellah. Elke rijke moslim moet één keer in zijn leven de Ka°ba bezoeken (om de bedevaart te doen). In de Ka°be kunnen ongeveer een miljoen mensen samen bidden.

mescid-i_nebi-2.Mesdjied oen-Nabie:

De Mesdjied oen-Nabie bevindt zich in de stad Medina van Saoedi- Arabië. Onze profeet Mohammed heeft het in het jaar 610 gebouwd. Het graf van onze profeet bevindt zich in deze moskee. De betekenis van deze moskee is (Mesdjied oen-Nabie) profeet moskee. Het heeft 10 minaretten. In deze moskee kunnen ook duizenden mensen samen bidden.

mescidiaksa3.Mesdjied oel-Aksaa:

De Mesdjied oel-Aksaa bevindt zich in de stad Koedoes (Jeruzalem) in Israël (Palestina). Het is gebouwd door de profeet Soeleyman. Deze moskee was de eerste gebedsrichting van de moslims, wat later veranderd is. Onze profeet Mohammed (vzmh) is naar de Hemelvaart (Miradj) vanuit deze moskee gegaan.

Edirne-Selimiye Camii4.Selimije:

Deze moskee bevindt zich in de stad Edirne in Turkije. Het is door de padisjah (de koning) Selim II gebouwd in het jaar 1570. De architect van deze moskee is de beroemde architect Sinan. Het heeft 4 minaretten.

5.Koning Hassan II Moskee:

Deze moskee bevindt zich in de stad Casablanca in Marokko. Deze moskee is door koning Hasan II gebouwd. Hier kunnen ongeveer 100.000 mensen samen bidden. Er bevindt zich een mooie aquarium onder deze moskee tegen de zee.



  6.Fatih Moskee:

Het bevindt zich in de stad Beringen in België. Deze moskee is door de Turkse gemeenschap in het jaar 1992 gebouwd. Het heeft ongeveer één miljoen euro gekost. Het heeft 2 minaretten en een koepel.

7.Yunus Emre:

Deze moskee bevindt zich in de stad Genk in België. Hij is in het jaar 2002 door de Turkse gemeenschap gebouwd. Deze moskee heeft ook ongeveer één miljoen euro gekost. Het heeft een minaret en een koepel.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *