Wat is Godsdienst? Soorten Godsdiensten

 


1. Wat is godsdienst ?

Godsdienst in Arabisch “Dien” betekent: beloning, straf, afrekening, heersen, overheersing, levenswijze, goddelijke wet, religie, de rechte weg der gehoorzaamheid…

In het Nederlands godsdienst: de dienst van god.

In de Islam betekent ‘dien’: de goddelijke wetten (Shari`ah) die Allah aan de mensheid gegeven heeft via zijn profeten en die vrijwillig en liefdevol in al zijn facetten in praktijk gebracht en gehoorzaamt dient te worden, om het heil en het geluk hier op aarde en in het hiernamaals te verdienen.

2. Welke soorten godsdiensten zijn er?

We onderscheiden twee soorten godsdiensten:

Geopenbaarde godsdiensten: De godsdienst die door Allah is gezonden (Jodendom, Christendom en Islam).
Niet geopenbaarde godsdiensten: Godsdiensten die door mensen zelf zijn bedacht, bv. boeddhisme, hindoeïsme enz.
Geopenbaarde godsdiensten worden ook in twee verdeeld:

1. Veranderde godsdiensten: Jodendom, Christendom.

2. Niet veranderde (behoudt zijn oorspronkelijke vorm): de Islam

Wat is godsdienst ? Allah heeft vanaf Adam (as), de eerste mens en de eerste profeet, tot aan Rasoellullah (sas), de laatste profeet, de Islam als godsdienst gezonden. Maar deze godsdienst is in de loop der eeuwen door de gemeenschap van de profeten veranderd, waardoor het zijn goddelijkheid heeft verloren. Allah heeft toen Zijn laatste profeet gezonden om de ware godsdienst weer in zijn ere te herstellen. Allah heeft ook verzekert dat de Islam tot de Oordeelsdag onveranderd zal blijven. Daarom zien de moslims de Islam als de enige rechtsgeldige goddelijke wet die voor de gehele mensheid en de djiens is gezonden.wat is godsdienst

Allah heeft aan Zijn Profeet Mohammed (s.a.s) Zijn Woord, de Koran en de Sunnah geopenbaard. De Koran en de Sunnah vormen de basis voor de goddelijke wetten. Dit betekent dat Allah de Wetgever, Heerser en Rechter is. Hij is niet alleen de Schepper van de schepselen, Hij is ook de Schepper van de wetten die Zijn schepselen tot heil en geluk leidt. Dit betekent ook dat deze wetten voor altijd onveranderd zullen blijven voortbestaan, internationaal is, overal op aarde in praktijk gebracht kan worden en op ieder volk en persoon van toepassing is. Ze zijn niet onderhevig aan tijd, plaats of volk. Deze wetten zijn al meer dat dertienhonderd jaar in praktijk gebracht en ze zijn door moslimjuristen uitvoerig bestudeerd.

3. Welke zijn de algemene kenmerken van Monotheïstische godsdiensten?

Zij geloven in één God.
Zij zijn geopenbaard.
Zij kennen Heilige Boeken.
Zij geloven in de engelen duivels: hel en paradijs.
Zij geloven in het leven na de dood.
Deze godsdiensten zijn oorspronkelijk overeenkomstig.

4.Welke zijn de kenmerken van polytheïtsische godsdiensten?

Godsdiensten die meer Goden vereren; natuurkrachten: krachten van goed en kwaad, zon, maan en sterren, dieren en grote bomen.
Er is een groot verschil tussen deze godsdiensten. Meestal kennen ze wel heilige geschriften maar die zijn door heilige mensen geschreven.
Zij erkennen dus niet dat er één god is die alles geschapen heeft en die alles in stand houdt. En die van zijn schepselen houd

5.Wat is godsdienst Islam?

De Islam is onze godsdienst. Degene die in deze godsdienst gelooft noemt men een MOSLIM. Onze profeet is MOHAMMED. De KORAN is ons Boek.

Onze profeet, Mohammed, is de laatste der profeten en ons Boek, de Koran, het laatste der Boeken. Hierna zal Allah geen nieuwe godsdiensten meer openbaren, want de Koran werd in de tijd van onze Profeet geschreven en is tot op heden onveranderd gebleven – zoals Allah het geopenbaard heeft en bewaard.

De Islam is geen Godsdienst van een welbepaalde groep of land, maar wel de mooiste en de beste Godsdienst die naar alle volkeren is gezonden. De Islam heeft de fouten van .andere godsdiensten, de fouten die later door de mensen werden ingevoegd, verbeterd. Hij hééft duidelijk gemaakt wat goed en fout was.

Bij de Islam bestaat er geen onderscheid van gebedsmannen, maar degene die bij een groep het gebed leidt noemt men de IMAAM. Onze gebedsplaatsen noemen wij DJAMI (Moskee) of MESDJID.

“De (ware) godsdienst bij Allah is de ISLAM.” (Aalie °Imraan: 3/ 19)

Over wat is godsdienst  kut u hier extra uitleg  vinden. 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *