Wat is Islam?

 

Wat is islamHadies Djibriel: 

 Aboe Hafs °Omar ibnul Khattaab (Allah’s welbehagen zij met hem ) heeft gezegd :

Toen wij op een dag bij de boodschapper van Allah ( Allah’s zegen en vrede zij met hem) zaten: verscheen er een man voor ons, in stralend witte kleren en met gitzwarte haren, aan wie niet te merken was dat hij een lange reis afgelegd had. Niemand van ons kende hem. Hij ging voor de profeet (Allah’s zegen en vrede zij met hem) zitten, met zijn knieën tegen die van de profeet en met zijn handen op zijn dijen en zei:

O, Mohammed vertel mij wat Islam is?

De profeet (Allah’s zegen en vrede zij met hem) antwoordde: Islam houdt in dat je getuigt dat er geen god is dan Allah en dat Mohammed de boodschapper van Allah is, dat je het gebed verricht, de zakaat betaalt, tijdens de maand Ramadan vast en de bedevaart naar Mekka verricht, als je daartoe in staat bent.

Waarop hij zei: U heeft juist gesproken. Wij waren erg verbaasd dat hij hem eerst iets had gevraagd en daarna het antwoord bevestigde.

Daarna zei hij:

Vertel mij wat ieman (geloof) is?

Hij antwoordde: Het houdt in dat je gelooft in Allah, in Zijn engelen, in Zijn boeken, Zijn profeten, in de Laatste Dag en dat je gelooft dat zowel het goede als het slechte voorbeschikt is.

U heeft juist gesproken zei hij.

En daarna:

Vertel mij wat iehsan is.

Hij antwoordde: Het houdt in dat je Allah aanbidt alsof je Hem ziet en als je Hem niet ziet besef dan dat Hij jou wel ziet.

Toen zei hij:

Vertel me over het Uur (het tijdstip van de Dag des Oordeels).

Hij antwoordde: Daarover weet de ondervraagde niet meer dan de vrager.

Vervolgens zei hij:

 vertel mij dan over de tekenen ervan.

Hij antwoordde: Dat de slavin haar meester zal baren en dat je ziet dat op blote voeten lopende, naakte en behoeftige schaapherders met elkaar wedijveren in het bouwen van hoge huizen.

Hierna ging hij (de vreemdeling) weg. Ik bleef daar enige tijd zitten, totdat de profeet me vroeg: O, °Omar, weet jij wie die vragensteller was?

Ik antwoordde: Allah en zijn boodschapper weten het ’t beste.

Het was Djibriel: zei de profeet. Hij kwam om jullie je godsdienst te leren.

Overgeleverd door Moslim

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *