Welke handelingen maken de vasten ongeldig?

10. Welke handelingen maken de vasten ongeldig?

Sommige zaken die de vasten verbreken, verplichten tot inhaalvasten (Kaza) en tot boetedoeningsvasten (Keffaret). Er zijn ook zaken die enkel verplichten tot inhaalvasten. We zullen al deze gevallen bespreken, maar omdat het zeer nuttig is om ze te beschouwen in verhouding tot de principes of grondbeginselen, zullen we eerst deze principes nagaan:

1. Wanneer de vasten volledig verbroken is, is er zowel een inhaalvasten als wel een boetedoeningsvasten noodzakelijk, dus beide zijn noodzakelijk.

Als de verbreking van de vasten maar gedeeltelijk is, is alleen de inhaalvasten noodzakelijk.

2. Wanneer de vasten verbroken is door te eten en te drinken, zowel uitwendig als inwendig, dan zijn de inhaalvasten en ook de boetedoeningsvasten beide noodzakelijk.

Als de verbreking van de vasten alleen maar uitwendig of alleen maar inwendig is geweest, dan is alleen de inhaalvasten noodzakelijk.

3. De vasten uitwendig verbreken gebeurt door met de mond iets in te slikken. Het inwendig verbreken van de vasten gebeurt door het aanbrengen naar de hersenen of naar de maag van een genotmiddel zoals voedsel, geneesmiddelen of smaakstoffen.

4. In het geval dat met de mond een genotverschaffende zaak als voedsel, geneesmiddelen of smaakstoffen worden ingeslikt, zijn zowel een inhaalvasten als wel een boetedoeningsvasten, dus beide noodzakelijk.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *